Skriverammer {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Skriverammer til de fleste tekster findes her (på norsk - oversæt selv):

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriverammer/

De fire tekstkriterier

– og spørgsmål, der indkredser de enkelte kriterier ...

Teksten har et kommunikativt formål

 • Hvad er hensigten med teksten?

 • Er teksten skrevet med bevidsthed omkring modtager og afsender?

Teksten har et fokuseret emne

 • Hvad handler teksten om?

 • Er indholdet ordnet, så læseren kan beskrive en komposition?

 • Er der en rød tråd?

 • Kan man lave et resumé, som beskriver tekstens hovedemne?

Teksten er sprogligt sammenhængende – der er ’lim i sproget’!

 • Hvordan hænger teksten sammen på ord- og sætningsniveau?

 • Kan der beskrives en ikke-tekstlig betydning mellem ord i teksten? (Fx antonymer, synonymer og ord som gemmer på medbetydninger)

 • Hvordan kobles og organiseres sætninger i teksten? (Fx sætningsbinding og informationsstrategi)

Teksten skal følge givne tekstkriterier, som er etableret for genren.

 • Hvilke genrekarakteristika kan der findes i teksten?

 • Er der brud på tekstkonventioner i teksten?

Skriveramme til at berette:

En personlig beretning

Titel

Indledning En præsentation af hvem, der fortæller, og hvor det foregår, fx I påsken var jeg til Albertslund Cup. Jeg er målmand ...

Hændelse 1

En dårlig oplevelse....

Brug negative ord (minusord), fx

det var uretfærdigt...

Hændelse 2

En god oplevelse.....

Brug positive ord (plusord), fx

rigtigt sjovt, gode redninger, det er jeg stolt over osv. 

En afsluttende kommentar

Skriv, hvad du synes om oplevelsen nu, fx

Det var vildt sjovt at være med ...

Vi skal helt sikker med næste år... 

{{{ content }}}