Kaos-kosmos-kaos {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Kosmos-kaos-kosmos-modellen:

Ordet kosmos stammer fra græsk og betyder orden eller harmoni. Så når noget er kosmos, er der orden. Denne orden kan både dreje sig om ydre omstændigheder som venskaber, skole eller lignende, men det kan også dreje sig om det indre, altså en ro i tankerne eller identiteten.

Kaos (også fra græsk) er det modsatte af kosmos. Det beskriver en tilstand af rod og uorden. Kaos i en novelle kan, lige som kosmos, handle om både ydre og indre omstændigheder.

Modellen kosmos-kaos-kosmos illustrerer, hvordan tekster ofte starter i en tilstand af orden og harmoni. Men så sker der noget, som gør tilstanden kaotisk. Tekstens forløb handler derefter om at komme tilbage til kosmos igen. Ofte skal personerne træffe et valg eller handle sig ud af kaos, så kosmos kan opstå igen.

{{{ content }}}