Science fiction {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Science fiction er, helt bogstaveligt, fiktion om videnskab.

Genren omfatter romaner og noveller, hvis handling udspiller sig i et tænkt miljø, hvor videnskaben og den teknologiske udvikling har gennemgået mere eller mindre markante ændringer. Disse ændringer har haft indvirkning på samfundet såvel som på det enkelte individ, og menneskets levevilkår er derfor anderledes end det, vi kender til i dag.

Genren kredser ofte om en teknologi og videnskab, der placerer sig umiddelbart i forlængelse af den faktiske teknologiske udvikling, så læseren nemt kan forestille sig, at det beskrevne kunne blive virkelighed i fremtiden. Netop derfor er handlingen ofte henlagt til en fremtid. Det er dog ikke al litteratur, der foregår i fremtiden, der er science fiction – hvis ikke det. samfund eller den verden, der beskrives, har undergået betydelige ændringer, regnes det normalt ikke for science fiction.

Noget af det mest interessante ved science fiction-genren er netop at den fremskriver samtidens tendenser og leger med tanken om ”hvad-nu-hvis”...

Nuværende samfundstendenser sættes under lup og deres yderste konsekvenser foldes ud for os i historien.

{{{ content }}}