Læserbrev {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Et læserbrev sendes til en redaktion på en avis eller et andet medie. Teksten er skrevet af en person, der ytrer sig om et emne, som han/hun gerne vil inddrage andre i. Formålet med læserbreve er som regel at udtrykke et synspunkt, rose nogen eller klage over nogen eller noget. I et læserbrev reagerer man på et aktuelt emne.

Det er vigtigt, at et læserbrev har et skarpt fokus. Hvis man forsøger at rumme det hele på en gang, bliver teksten nemt uinteressant. At fokusere handler om at vælge ud, skære fra, prioritere og koncentrere sig om det, man synes, er vigtigt. Det skal fremgå, at teksten har et klart formål. Man skal argumentere direkte for de påstande, som frembringes. Sproget skal være klart og levende.

Pas på med:

  • brug af ironi, hvilket nemt kan misforstås

  • at tonen ikke bliver for aggressiv

  • at tonen ikke bliver for nedladende

Et læserbrev skal have en passende overskrift, der passer til tekstens fokus.

Længden må være ½-1 A4 side, eller 300-500 ord.

Du skal gøre meget ud af at systematisere og lave en disposition, hvor der løber en rød tråd gennem teksten. Afslutningsvis kan du evt. lægge op til fornyet debat ved at komme med nye markante eller provokerende synspunkter.

{{{ content }}}