Aktantmodellen {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Aktantmodellen er udviklet af franskmanden A.J. Greimas i 1966. Han havde analyseret de russiske folkeeventyr og fundet frem til nogle aktanter, som for det meste indgår i en tekst. Aktant betyder en person i en fortælling, fx i et eventyr. Her tages der kun udgangspunkt i personens rolle og ikke konkret i personen.

Aktantmodellen består af seks aktanter, som har hver deres rolle i en tekst samt forskellige relationer til hinanden. Det er ikke altid, alle seks aktanter kan fyldes ud. Nogle gange er det den samme person, som fx både er modtager og subjekt. Modellen kan bruges til at analysere og undersøge de forskellige personernes rolle i en tekst, film, novelle, reklame eller eventyr. Aktantmodellen er især kendt fra eventyrene, hvor historierne ofte er meget enkle. Udover analyse kan aktantmodellen også bruges, når man skal skrive en tekst.

Når man skal benytte aktantmodellen, er det vigtigt at se på projektet. Alle personerne i en fortælling har deres egne projekter. Nogle af projekterne er modstridende, mens andre har samme mål. Det er derfor relevant at undersøge, hvad de hver især vil opnå. Derudover er der i de fleste fortællinger en konflikt. I eventyr er konflikten ofte imellem de gode og de onde. Konflikten siger også noget om aktanternes forskellige projekter og hensigter. Udover projektet og konflikten er det relevant at se på giveren og modtageren. Hjælper og giver kan godt være den samme, ligesom modtager og subjekt kan.

Aktantmodellens seks aktanter (roller/personer):

  1. Giver

  2. Objekt, mål

  3. Modtager

  4. Hjælper, helt/god

  5. Subjekt, hovedperson

  6. Modstander, skurk/ond

Fortællermodeller:

Aktantmodellen viser hvilke personer, der optræder i en fortælling. Den viser, hvordan de optræder i forhold til hinanden.

Subjekt

- det er hovedpersonen i historien. Hovedpersonen har altid et projekt, dvs. hovedpersonen vil noget bestemt.

Objekt

- målet for hovedpersonens projekt. Det kan være at redde verden, eller få prinsen, eller opklare en forbrydelse.

Modstander

- er fjenden. De magiske trolde, onde stedmødre eller forbrydere som vil forhindre, at hovedpersonen når sit mål.

Hjælperne

- er de gode kræfter, der hjælper hovedpersonen med at nå sit mål. De venner, gode dværge eller feer, som hovedpersonen møder eller har ved sin side igennem fortællingen.

Giver

- afslutter fortællingen. Kongen giver prinsessen til hovedpersonen, og retfærdigheden kan indtræde.

{{{ content }}}