Projektopgave {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Projektopgave

Emnevalg

Forslag til emne:

  • Forandring

  • Modsætninger

  • Virkelighed og fantasi

  • Oprør

  • På vej

Problemformulering

https://www.emu.dk/modul/problemformulering-0

Den bedste måde at finde frem til problemformuleringen er simpelthen at opstille nogle spørgende sætninger, eller med andre ord en række problemstillinger. Spørgsmålene bør både være:

  1. Dataspørgsmål (Hvad…, Hvem…, Hvor…)

  2. Forklaringsspørgsmål (Hvordan…, Hvorfor…)

  3. Vurderingsspørgsmål (Er det rimeligt at…, Er der sammenhæng mellem…)

  4. Handlingsspørgsmål (Hvad kan man gøre for at…, Hvordan kan vi ændre…, Hvilke muligheder…)

I et projektarbejde bør alle fire typer spørgsmål stilles. Det er ikke sikkert, at de alle sammen skal med i selve problemformuleringen, men det er vigtigt at komme omkring dem i arbejdsprocessen.

Det kan også være en mulighed at starte med at skrive: ”Det er et problem for os, at…” og dernæst skrive forskellige afslutninger på sætningen.

SYNOPSE

Synopsen må fylde max 5 sider.

Synopsen skal indeholde:

  • Angivelse af overemne Angivelse af delemne

  • Emnebegrundelse (Hvorfor har du valgt at arbejde med dette emne? Hvordan hænger emnet sammen med overemnet? Hvorfor bør de andre i klassen vide noget om dit emne?)

  • Problemformulering

  • Underspørgsmål

  • Disposition for fremlæggelsen

  • Beskrivelse af produktet og hvordan det benyttes i fremlæggelsen (Hvad er dit produkt? Hvad skal klassen høre om? Hvad vil du vise med produktet? Hvad skal dit publikum lære af se produktet? Hvorfor er dit produkt relevant ift. emnet? Hvordan er produktet lavet?)

  • Sammenfattende konklusion og perspektivering

  • Litteraturliste (En liste over alle bøger, film, websites osv. du har brugt)

  • Dagbog

Litteraturliste

Bøger Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn: Bogens titel og evt. undertitel, forlag, udgivelsesår.

Fx: Niemi, Mikael: Populærmusik fra Vittula, Lindhardt og Ringhof, 2002.

Avisartikel Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn: Artiklens titel (overskrift) I: Avisens navn, år, dato, evt. navn på avis, sektion, sideangivelse

Fx: Kirk, Henning: ”Telefix - Børn er blevet mobilomaner” I: Politiken, 2000-07-02, sektion 4, s. 7-8.

Fotos/Billeder Billedets titel, fotograf/kunstner, år I: (Kildeangivelse, fx. Bog eller internetadresse)

Fx: Skriget, Edvard Munch, 1895 I: Gombrich, E.H.: Kunstens historie, Gyldendal,1997, side 565.

Musik Kunstner: Titel, pladeselskab, udgivelsesår

Fx: Swan Lee: Enter, Playground, 2001

Film Titel, instruktør, udgivelsesår

Fx: Dogville, Lars Von Trier, 2003.

TV-optagelse Titel, evt. vært, udsendelseslængde, program, dato

Fx: Forbrydelsens ansigt (3), 50 min., DR2, 17.01.2011.

Internettet Hele linket fra adressefeltet

Fx: http://www.faktalink.dk/faktalink/titelliste/wikileaks00

Produkt

https://www.emu.dk/modul/produkt-1

Produktet skal være relevant for projektopgavens problemformulering, og det skal benyttes i fremlæggelsen.

Eksempler på produkter:

  • instagram

  • debatprogram

  • tegning

  • teaterstykke

  • collage

  • demonstration af forsøg

  • film

  • brochure

  • sang

  • rollespil

  • oplæsning af egen lyrik

  • udstilling

  • happening

  • novelle

  • avis

  • blog

  • hjemmeside

  • reklame

  • fotomontage

  • maleri

  • produktion af mad

  • udarbejdelse af kogebog

  • skyggeteater

  • hørespil

  • spil

  • musikvideo osv.

FREMLÆGGELSE

Husk at din opgave er at formidle et budskab til en målgruppe!

DIN FREMLÆGGELSE KAN FORLØBE SÅDAN

  • Forklar hvad emnet er, og hvorfor du har valgt det. Fortæl hvilken problemformulering du har arbejdet ud fra.

  • Fortæl hvordan din fremlæggelse vil forløbe – fx ved at vise en disposition for fremlæggelsen.

  • Gennemgå de forskellige pointer i dit oplæg og inddrag produktet.

  • Afslut med en konklusion og en perspektivering. Her samler du op på, hvad du har været omkring i fremlæggelsen. Du konkluderer også på spørgsmålene i problemformuleringen.

TIPS OG TRICKS TIL EN GOD FREMLÆGGELSE

  • Vær bevidst om, at du skal formidle et budskab til en målgruppe, eksempelvis dine klassekammerater.

  • Vær velforberedt: øv dig, så du ikke skal læse op af et manuskript men kan fortælle frit ud fra nogle stikord.

  • Kig på tilhørerne – skab øjenkontakt og tænk på dit kropssprog.

  • Tal højt og tydeligt.

  • Sørg for at alle i gruppen deltager på lige fod. I skal have nogenlunde lige stor taletid. Respekter hinandens taletid og lad være med at afbryde hinanden.

1 person: 20 minutter

2 personer: 30 minutter

3 personer: 40 minutter

Bedømmelse

https://www.emu.dk/modul/bedømmelse

Arbejdsprocessen

Har eleven arbejdet selvstændigt, koncentreret og med engagement?

Har eleven indsamlet information og fordybet sig i problemstillingerne?

Hvis eleven har arbejdet i gruppe: har samarbejdet fungeret?

Er tiden blevet disponeret fornuftigt?

Det faglige indhold

Er problemstillingen omdrejningspunktet i projektarbejdet?

Er opgaven tværfaglig?

Hvordan er fagenes viden, metoder og teknikker benyttet?

Har eleven viden om og overblik over det faglige indhold?

Produktet

Er produktet relevant for emnet?

Bliver produktet brugt i fremlæggelsen?

Hvordan er kvaliteten af produktet?

Er produktet kreativt?

Fremlæggelsen

Har eleven overblik og er velforberedt?

Er fremlæggelsen klar og veldisponeret?

Er fremlæggelsen interessevækkende?

Indeholder fremlæggelsen en konklusion på problemformuleringen?

Projektopgave skabelon:

Gruppens delemne:Gruppemedlemmerne navne:

Overemne:

Underemne:

Problemformulering:

Underspørgsmål:

Emnebegrundelse:

Disposition for fremlæggelsen:

Beskrivelse af produktet og hvordan det benyttes i fremlæggelsen.

Sammenfattende konklusion og perspektivering – ud fra problemformuleringen:

Litteraturliste/kildeliste:

Logbog

Delemne Navn Dato

Beskrivelse • Hvad har jeg lavet? • Hvilke aftaler har jeg lavet?

Overvejelser • Hvordan er det gået og hvorfor? • Hvordan har min arbejdsindsats været?

Projektplan • Har jeg fundet ny litteratur, andre mål, metoder og spørgsmål?

• Skal jeg ændre noget? • Hvad skal jeg nu? Hvad mangler jeg?

Ideer til fremlæggelsen/produktet • Gode idéer til den kommende fremlæggelse/ produkt?

Næste vejledning

• Hvad vil jeg gerne spørger om ved næste vejledning?

{{{ content }}}