Reklamer, trykt {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Analysemodel til faste reklamer

Gennemgå Maslows behovspyramide.

Genre: Sagprosa; reklamer / propaganda, som skal styre vores adfærd. Vi skal købe produktet

Masseproduceret.

Medium: Ugeblade, reklameblade, magasiner m.m.

Kommunikationsmodel: Afsender---Sagforhold---modtager---Feed back = køb af produktet

Afsender: Firma – reklamefirma – personer

Sagforhold: Produktet, der reklameres for

Modtager: Læseren af bladet/reklamen/målgruppen

Hensigt: At styre læserens adfærd, gøre opmærksom på et udækket behov, som produktet kan dække; derfor er det reklamens hensigt at påvirke læseren til at købe produktet. Reklamen vil bilde os ind, at netop dette produkt er vejen til den sande lykke, skønhed, rigdom, popularitet, succes m.m. AT KØBE LYKKEN PÅ DÅSE.

Billedbeskrivelse: Beskriv billedet. X x Y cm. (højde x bredde) Forgrund, mellemgrund og baggrund. Hvilke billedelementer er der?

Reklametyper:

Spejlingsreklamer: Vi identificerer os med personerne/spejler os i deres lykke, succes, rigdom, skønhed...

Prestigereklame: En kendt person overfører sin prestige på produktet. Som køber af produktet opnår du samme prestige som stjernen - du bliver selv stjerne.

Stilreklamer: Man får del i en livsstil/kultur ved at købe produktet.

Blikfang: Popularitet, skønhed, berømthed, kærlighed, succes, rigdom, lykke, hygge, ...

Slogan: Et slagord, som er let at huske. Sloganet bruges til at forbinde blikfang og tekst. Optræder der, rim og gentagelser i slogan og tekst? Hvilken virkning har det?

Rim: Bogstaverim, halvrim, vokalrim og gentagelser. Vokalfamilier: ieæ; yø; uoå; a

Gentagelser: Bruges til at understrege/påvirke.

Teksten: Oplyser om produktet og lovpriser det, bruger mange positive tillægsord.

Komposition og blikførende linjer:

Trekantskomposition hvilende på grundlinjen skaber ro og harmoni.

Trekantskomposition hvilende på spidsen skaber uro, fart og dynamik

Elementer på midteraksen: Samlingspunkt har særlig betydning. Symmetri om midteraksen: Giver et statisk præg.

Diagonalkomposition: Giver billedet dynamik. Venstre side kan bære de fleste elementer uden billedet vælter.

Det gyldne snit højre- eller venstrevendt. Op/ned. Er den smukkeste måde at dele et linjestykke på. Det mindste stykke forholder sig til det største stykke, som det største stykke forholder sig til hele stykket.

Asymmetrisk: Giver uro

Synspunkt = afstand: helhedsbillede, helbillede, delbillede, halvbillede, detaljebillede. > betydning og virkning

Synsvinkel = perspektiv: Fugleperspektiv – normalperspektiv – frøperspektiv> Betydning og virkning

Farver: bruges der varme eller kolde farver. Hvilken betydning og symbolsk betydning har de?

Reklamens betydning:

1: Reklamens denotative/faktiske betydning = produktet, der reklameres for. Fx Krystel Parfume. Køb parfumen.

2: Reklamens konnotative betydning/medbetydning = popularitet, lykke, succes, rigdom, gode egenskaber, kærlighed... Fx Krystle Parfume: Hvis du køber denne parfume får du: Kærlighed, skønhed, tryghed, rigdom, magt, stil og lykke...

Intertekstualitet og allusioner (henvisning til noget religiøst) i reklamen

Reklamens temaer: Kan være: Magt, rigdom, skønhed, hygge, tryghed, kærlighed, glæde, popularitet, succes, beundring, sex, erotik...

Perspektivering: Reklamer/noveller/eventyr/Trivi/digte/film med samme temaer.

Fortolkning og budskab: Hvad er reklamens budskab?

Vurdering af reklamen: Hvad er din vurdering og mening om reklamen?

{{{ content }}}