Debatindlæg {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Et debatindlæg er en tekst, hvor man kommenterer en aktuel sag, et eller flere udsagn, en begivenhed, en udtalelse eller lignende.

Debatindlægget bringes ofte på specielle sider i en avis, og de kan være skrevet både af avisens egne journalister eller af andre, der gerne vil ytre sig om emnet.

Debatindlæg kan også bringes i fagtidsskrifter og på internetsider.

Når man skriver et debatindlæg om en sag eller et emne, skriver man ud fra et personligt engagement – fordi man er blevet rørt eller oprørt over noget, man har hørt, set eller læst.

Debatindlægget er i familie med læserbrevet og bloggen på internettet, men har ofte en mere saglig og argumenterende form.

Nogle aviser har specifikke krav til længden på debatindlæg. De forbeholder sig også ret til at forkorte indlæg, så der kan blive plads til dem i avisen. Det handler altså om at være præcis i sine kommentarer.

Man udvælger det vigtigste i forhold til det, man vil fremføre og er omhyggelig med at citere korrekt. Man skal overveje sine synspunkter og argumenter og formulere dem sammen med det, man kommenterer.

Der må godt være personlige og følelsesladede kommentarer i debatindlægget – men de bør begrundes.

Et debatindlæg må gerne afsluttes med et særligt ønske eller en opfordring, men det kan også afsluttes med en konklusion.

Et debatindlæg skal kunne læses og forstås af mange forskellige mennesker, og det er derfor nødvendigt, at man skriver i et korrekt, klart og sobert sprog.

{{{ content }}}