Hjemme-ude-hjem {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Anvendes som oftest på eventyr. Kaldes også kontraktmodellen.

Hjemme/eksposition: Her befinder hovedkarakteren sig hjemme i harmoni. Enten med sig selv eller andre. Han er hjemme, hvilket kan betyde at han både kan være fysisk hjemme, eller i overført betydning være hjemme i sig selv. Alting er overordnet godt.

Ude/transformation: I historien opstår et kontraktbrud, og der opstår en form for disharmoni i enten hovedkarakterens fysiske eller psykiske miljø. I eventyr vil han oftest bevæge sig ud i verden, for at finde sig selv, eller ordne det, der har skabt kontraktbruddet.

Hjem/konsekvens: Når alt når sin ende, og vores hovedkarakter har været igennem disharmoni, er det på tide og vende hjem og opnå harmoni, så kontrakten genoprettes. Dette sker oftest på et højere plan end udgangspunktet. Alting ender altså godt, endda bedre end det begyndte.

{{{ content }}}