Blog {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Hvad er en blog?

Formålet med en blog er at give forfatteren mulighed for at samle og nedskrive helt personlige tanker og oplevelser, som deles med andre. En blog opdateres derfor jævnligt og lægges offentlig tilgængeligt på internettet.

a. En blog (kommer af ordet weblog) er en slags offentlig dagbog - man kan skrive om alt, der har ens interesse; både hvad der sker i ens dagligdag eller om et konkret emne.

b. Hvor dagbogen retter sit sprog indad og "taler med sig selv", har bloggen også bevidsthed om, at der er en modtager. Bloggen behøver dog ikke at tale udad til læseren, men sproget er mindre "internt".

c. Bloggeren kan ofte finde frem til en "personlig stil" - en måde at skrive på - så bloggen skiller sig ud fra de andre. Mange bloggere er dygtige til at gøre bloggen interessant, og dermed fastholde læserne.

d. Man kan godt sige, at Facebook er en slags blog.

e. Bloggen udgives på en hjemmeside, som bloggeren ofte opdaterer med korte eller mellemlange tekster. Bloggen skal - modsat klummen - ikke godkendes af en redaktion. Den er online, så snart bloggeren udgiver sin tekst - ligesom vi kender det fra fx Twitter og Facebook.

f. Selve bloggen består af flere tekster/indlæg, hvor det nyeste på bloggen altid er øverst.

g. Bloggeren kan både være en kendt person eller en privat person. Bloggen kan også skrives under et pseudonym (et andet navn, end sit eget), hvis bloggeren ønsker at være anonym. Dette kan gøre det lettere skrive om personlige eller svære emner.

h. Blog hører under kategorien: refleksion

Hvordan skriver jeg?

a. Formålet med en blog er at skrive så interessant, at læseren vil ”komme igen” og læse næste gang, der kommer et blog-indlæg.

b. Indhold :

• Hvert blog-indlæg har et emne eller en oplevelse, som optager bloggeren.

• Emnet kan være alt mellem himmel og jord. Der er ingen regler for indholdet.

• Bloggeren har ofte meninger om emnet / situationen, der bliver beskrevet.

• Bloggeren kan lægge op til diskussion eller spørge sine læsere.

• Bloggeren kan dele overvejelser og holdninger om et emne, men det kan også være tankestrømme, eller bare beskrivelser af oplevelser.

c. Subjektiv: Det er bloggerens egne holdninger og oplevelser, der skrives om. Derfor er en blog meget personlig ( subjektiv ).

d. Sprog: En personlig blog kan i sit sprog og indhold godt minde om en dagbog, en klumme eller en Facebook-opdatering. En blog er dog ofte mere velformuleret og velovervejet omkring sit indhold.

e. I en blog er der ofte et svarfelt, så læseren kan kommentere på indholdet. På den måde kan andre læsere igen bygge yderligere på ved at skrive kommentarer.

f. Bloggen kan være skrevet under et pseudonym (et andet navn, end sit eget). Du kan derfor vælge et andet og "sjovere" navn. Fx "Vandmanden", "Kong Hans", "Super-Mette", men også et almindeligt navn.

3. Layout

a. Hvert blog-indlæg skal have en overskrift / titel.

b. Der skal være en dato og evt. tidsangivelse til hvert blog-indlæg.

c. Brug afsnit. Inddel teksten, hvor det giver mening.

d. Bloggen skal bygges op således, at det nyeste indlæg altid er øverst på siden.

d. Bloggen må gerne indeholde relevante billeder, så den bliver interessant at se på.

e. Hvis bloggen skrives som en stil (i skolen og derfor ikke skal udgives), kan man evt. selv oprette kommentarer og svar.

{{{ content }}}