Reportage {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

En reportage er en litterær genre oftest brugt inden for journalistik.

I reportagen tager journalisten læseren med ud i virkeligheden og fungerer her som en flue på væggen, der sanser og ser alt, og indtrykkene formidles derefter til læseren med levende beskrivelser af steder og begivenheder.

Reportagen er ligesom casen en beskrivende og konkretiserende artikelgenren. Den kan formidle journalistens egne iagttagelser, eller den kan skildre en interviewpersonens oplevelser. Ofte vil det være en kombination, for eksempel:

"Jeg så røveren komme stormende ind i banken, lige hen mod kassen, hvor jeg sad," fortæller hun og knuger sit lommetørklæde, så knoerne bliver helt hvide.

Reportagen beskriver et sted eller en begivenhed. Den kræver meget af journalisten som reporter; man skal lægge mærke til lugt, lyd farver, lys og stemninger og beskrive dem indlevende i artiklen. Miljøet beskrives ofte som negativt. Tiden er nutidig.

Der er 4 forskellige typer reportager:

 • Nyhedsreportage (katastrofer, redningsaktion, uvejr osv.)

 • Begivenhedsreportage (en skildring af en grundlovsfest, demonstration, sportskamp. Begivenheder, der ikke i sig selv er en nyhed, men som rummer folkeliv og atmosfære)

 • Portrætreportage (En person skildres og placeres i sit miljø gennem en beskrivelse af dennes omgivelser og vaner)

 • Baggrundsreportage (bagom historien, begivenhedsudvikling, opridser facts, f.eks. omtale af et uopklaret mord)

Skrivemål

Generelt:

 • Giv din tekst en passende og interessant titel.

 • Brug objektiv og skjult fortæller.

 • Skriv i nutid.

 • Del reportagen i rubrik, underrubrik og brødtekst.

Brødtekst:

 • Skriv faktaoplysninger som hvem, hvor, hvornår, hvad, hvordan, hvorfor. Skriv præcise og detaljerede beskrivelser og scener. Brug ord og udtryk, der taler ril sanserne - se, høre, føle, lugte, mærke. Bring udtalelser af personer.

 • Del teksten i spalter.

 • Del brødteksten i afsnit, og giv hvert afsnit en mellemrubrik.

Skrivemål, du altid skal opfylde:

 • Varier dit ordvalg.

 • Varier din sætningsopbygning.

 • Kontroller tegnsætning og retstavning. Brug ordbogen!

{{{ content }}}