Musikvideo {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Genretræk

En musikvideo fungerer som en slags reklame for en sang eller en kunstner. Musikvideoer er ofte finansieret af pladeselskaber, som ønsker at gøre opmærksom på kunstneren eller for at holde fast i kunstnerens popularitet. Musikvideoer er også en måde at skabe et bestemt image/brand omkring kunstneren. Musikvideoer vises på tv eller på nettet.

Obs: Herunder er der eksempler på 4 forskellige typer musikvideoer. Man kan dog sagtens finde musikvideoer, som har elementer fra flere af de forskellige typer.

1: Lyrisk

Den lyriske musikvideo er en film sat sammen af sanseindtryk, stemninger, symbolik og metaforer (billedsprog). Det kan fx være en brændende bil, dansende piger på stranden, en solopgang, folk som går i en mørk skov, en rapper i en dyr bil, animationer af mønstre/figurer, dominerende farver osv.

Den lyriske musikvideo er ofte eksperimenterende, fyldte med stemninger og "drømmende". Ofte hænger stemninger og symbolik sammen med sangens tema og er en slags fortolkning af dette - andre gange er det en tilføjelse til oplevelsen, et ekstra lag. Filmen fortæller ikke en sammenhængende historie.

Kunstneren kan være:

 • 1. personfortæller, hvor man kan se kunstneren optræde eller synge enten til koncert, i studie eller gående/løbende osv. Kunstneren synger ofte direkte til seeren/publikum.

 • 3. personfortæller: hvor kunstneren synger udenfor det som foregår i videoen.

2: Narrativ

Narrativ betyder fortællende. Den narrative musikvideo har derfor en handling, der underholder og fortæller en historie til publikum. Ligesom andre fortællinger har den ofte en begyndelse, en handling og en slutning.

Kunstneren kan være:

 • 1. personfortæller, hvor man kan se kunstneren optræde eller synge i handlingen.

 • 3. personfortæller: hvor kunstneren synger "ved siden af" handlingen.

3: Performativ:

"Show" er en blanding af sceneoptræden og illustration af sangens tema gennem billeder: Fx klipper man til en historie eller til scener og kulisser, som hænger sammen med sangens tema.

4: Koncert:

En musikvideo kan også være en optagelse fra en koncert, hvor man har klippet forskellige kameravinkler sammen, og måske lagt lyden fra en studieoptagelse hen over filmen. Der kan også være brugt fx filmeffekter, farvefilter, slow-motion eller andet ind over videoen for at forstærke det visuelle udtryk. I denne type video er kunstnerens optræden i centrum.

Analyser:

Præsentation: Afsender, titel, genre og datering

Genre

Uddyb genrekarakteristikken med reference til de tre typiske kategorier (jf. E. Ann Kaplan: Rocking around the clock - music television, postmodernism, and consumer culture, 1988):

 • Kunstneren der optræder (performance)

 • Historien (narrative)

 • Drømmen (dream)

Beskrivelse og komposition:

Beskriv kort handlingen i musikvideoen:

 • Er der tale om en decideret handling?

 • Er der så meget fortælling at man fx kan bruge berettermodellen?

 • Tegn evt. en spændingskurve (eller en handlingslinje) - så du kan huske de enkelte klip/scener - og få styr over kompositionen (kronologisk, flash-back, parallelhandling)

 • Hvis der ikke er nogen handling, hvilken struktur er der så tale om

Teksten - form og indhold:

 • Hvad handler sangteksten om, og hvad tematiserer den? (had/kærlighed, succes/fiasko, liv/død, barn/voksen, lykke/ulykke, natur/kultur, glæde/sorg osv.).

 • Beskriv sproget. Hvad karakteriserer sproget i teksten? Er det enkelt eller avanceret? Er der mange eller få gentagelser? Giv konkrete eksempler.

 • Hvilke sproglige virkemidler bruger teksten? Slang, metaforer, ironi, referencer til andre tekster, genrer eller talemåder? Brug igen konkrete eksempler.

 • Betyder performerens måde at synge på noget for oplevelsen af teksten?

Billede og lyd:

 • Beskriv det visuelle udtryk i musikvideoen.

 • Hvilke effekter benyttes der? Fx kameravinkler, klipning, nærbilleder, overblændinger, specielle farver, stemninger mv.

 • Optræder der særlige symboler eller værdiladede ting på billedsiden?

 • Refereres der til bestemte miljøer, personer eller situationer på billedsiden? Er der en 'fortæller' eller en hovedperson?

 • Kan man evt. tale om at musikvideoen har et designmæssigt stiludtryk?

 • Hvordan spiller tekst og billede sammen? Fortælles den 'samme historie' i tekst og billede, er der et modsætningsforhold eller supplerer/forstærker tekst og billede hinanden?

Budskab:

 • Hvad er musikvideoens budskab? Hvad vil den fortælle jer?

 • Hvilket image ønsker afsenderen at give sig selv med denne video?

Tidsmæssig perspektivering

 • Hvordan kan man se musikvideoen som et udtryk for den periode, den er lavet i?

 • Er den typisk eller atypisk for periodens musikvideoer?

 • Hvordan afspejler musikvideoen de kulturelle strømninger i perioden?

 • Kan man sammenligne musikvideoen med andre kulturelle udtryk fra perioden? (tekster, film, reklamer, litteratur, kunst, design?).

{{{ content }}}