Avisartikel {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Etos (tillid)

Logos (fornuft)

Pathos (følelser)

Hvordan forsøger adsenderen at appellere til læseren? Gøres der brug af etos, logos og pathos?

{{{ content }}}