AIDA reklamemodel {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Brug AIDA-modellen til at afgøre om det er lykkedes for afsenderen at lave en effektiv reklame.

A = Attention (opmærksomhed)

I = Interest (interesse)

D = Desire (ønske)

A = Action (handling)

{{{ content }}}