Maleri {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Når du skal lave en billedanalyse, er det en god idé, at du stiller dig selv en række spørgsmål til billedet:

Fakta

 • Hvem er kunstneren?

 • Hvad er maleriets titel?

 • Hvornår er det malet?

 • Hvordan er det malet? Fx Oliemaleri, akvarel, tegning?

 • Hvilken størrelse har maleriet?

 • Hvilken genre tilhører maleriet?

Indhold

 • Hvad ser du på maleriet?

 • Hvilke figurer og rekvisitter er der i maleriet?

 • Hvordan er personers kropssprog, ansigtsudtryk og blikretning?

 • Hvilket miljø er der i billedet? Beskriv klædedragt, inventar m.m.

 • Hvilken stemning er der i billedet?

 • Er der en fortælling i billedet?

Form

 • Hvordan er billedets komposition? Forgrund, mellemgrund, baggrund, centralt, diagonal, det gyldne snit?

 • Hvordan er der skabt dybde og rum i billedet?

 • Hvordan er billedets beskæring?

 • Er der bevægelse i billedet?

 • Hvordan er synsvinkelen (frø-, normal- eller fugleperspektiv), og hvordan virker det?

 • Lys og skygge. Hvordan virker det?

 • Farvernes betydning – se nedenfor.

 • Er der symboler?

Tolkning

 • Hvad er billedets budskab og betydning?

 • Hvad er kunstnerens hensigt med billedet? Vil kunstneren fx fryde, glæde, provokere, udsmykke, kritisere eller idyllisere?

Farvernes betydning

Det kan være svært at afgøre præcist, hvad de enkelte farver symboliserer. Farver har ofte flere betydninger og er også afhængige af kultur og sammenhæng. Så pas på, når du vurderer, hvilken symbolik du tillægger den enkelte farve. Du skal kigge på den sammenhæng, de indgår i.

Hvid kan fx symbolisere renhed, uskyld, det gode, fred, modtagelighed, blidhed og lethed.

Dominerer det hvide billedet, kan det også betyde sårbarhed, naivitet, hjælpeløshed og tomhed.

Sort kan fx symbolisere genfødsel, beskyttelse, seksualitet og viljestyrke.

Men sort kan også stå for død, sorg, ondskab, ødelæggelse, uhygge, angst, autoritet og magtmisbrug.

Rød kan symbolisere kærlighed, varme, seksualitet, lidenskab og forandring, energi og det impulsive.

Men rød kan også betyde blod, had, fare og raseri, hidsighed.

Gul kan symbolisere lys, varme, glæde, det positive, optimisme, det fornuftige og arbejdsomhed.

Gul kan modsat også betyde falskhed, fejhed, forræderi, bedrag, sygdom, overdrivelse, egoisme, sarkasme og kritik.

Orange kan stå for ild, varme, glæde, solen og livskraft.

Grøn kan blandt andet symbolisere ungdom, vår, håb, følsomhed, balance, harmoni, ansvarsfølelse, medfølelse og omsorgsfuldhed.

Grøn kan desuden symbolisere umodenhed, kølighed, jalousi, tryghedssøgende, misundelse og det giftige.

Blå kan symbolisere det rolige, det tillidsvækkende, det neddæmpede, det kreative, det forsigtige, det selvkontrollerende og det stabile.

Men blå kan også stå for det deprimerende, det melankolske, det kølige, det stivsindede og det kritiske.

Lilla kan symbolisere visdom, det mystiske, det gådefulde, det åndelige og det højtidelige.

Lilla kan også stå for uro, uvejr og det ustabile.

Brun kan fx symbolisere jord, tryghed, trivsel, det stabile.

Brun kan også stå for det stillestående og det langsomme.

Se modellen med forklarende tekster her:

 

1. Info

Titel

 

Kunstner

 

År

 

Dimensioner

 

Type

 

Historie / baggrund

 

Genre

 

Stilart

 

 

2. Komposition

Indre komposition

Motiv

 

Handling

 

Modtager-synsvinkel

 

Indre komposition

Stopeffekt

 

Lag

 

Linjer

 

Beskæring

 

Perspektiv

 

Vægtning

 

 

3. Personer

Personer, dyr m.m.

 

Genstande

 

 

4. Miljø / tid

Miljø 

 

Miljø (betydning)

 

Tid

 

 

5. Virkemidler

Stemning

 

Farver

 

Lys

 

Fokus/sløring

 

Symboler

 

Teknik

 

 

6. Fortolkning

Titel

 

Tema

 

Budskab

 

Politik og samfund

 

Målgruppe

 

 

7. Konklusion

Vurdering

 

Perspektivering

 

 

{{{ content }}}