Fantasy {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Karakteristik af fantasy

Fantasygenren opstod i 1800-tallet. En af de tidligste fantasyfortællinger er "Alice i Eventyrland" af Lewis Carrolls fra 1865. I fantasygenren skabes en anden verden med magi, overnaturlige væsner og elementer.

Fantasygenren kan både forgå i en helt anden fantasyverden, men fantasyelementerne kan også opstå og blive inddraget i den almindelige verden.

Der findes forskellige genrer inden for fantasy, fx high fantasy, low fantasy eller dark fantasy. I fantasygenren er der ofte fokus på udviklingen igennem en rejse, hvor hovedpersonen lærer sig selv bedre at kende ud fra forskellige prøvelser.

Fantasygenren har således en masse til fælles med kunst- og folkeeventyr.

Introduktion til fantasy

 1. Giv en kort beskrivelse af forfatteren eller nedskriveren af fortællingen.

 2. Redegør for, hvornår fortællingen er skrevet, og hvem dens målgruppe er.

 3. Skriv dine associationer ned til titlen.

 4. Giv gerne et kort resume af fortællingen.

 5. Bestem og argumenter for, hvilken fantasygenre fortællingen tilhører.

Fantasy-tekstens komposition

 1. Hvordan er fortællingens komposition? Følger den fx en bestemt analysemodel, såsom kontraktmodellen eller aktantmodellen? Hvilken betydning har det i så fald for fortællingen?

 2. Inddel fortællingen i afsnit ud fra dets komposition. Giv gerne afsnittene en overskrift, og skriv et par stikord til hvert afsnit.

Fantasytræk

 1. Hvilke former for magi indgår i fortællingen?

 2. Hvilken verden foregår fortællingen i?

 3. Hvilke overnaturlige elementer er der i fortællingen?

Konflikter i fortællingen

 1. Hvilke konflikter præsenteres i fortællingen? Omhandler nogle af konflikterne fx kampem mellem det gode og det onde?

 2. Hvordan løses konflikterne, hvis de overhovedet løses?

 3. Hvilken betydning har konflikterne for personerne i fortællingen? Sker der fx en udvikling pga. af konflikterne?

 4. Hvornår i fortællingen opstår point of no return?

Fortælleren, synsvinklen og fortællerteknikken

 1. Hvordan er fortællersynsvinklen? Er det en pålidelig fortæller, neutral, alvidende, synlig som en jeg-fortæller eller mere usynlig som en 3. personsfortæller?

 2. Hvordan er synsvinklen i forhold til personerne, og hvordan påvirker den din oplevelse af personerne? Fortælles der om deres indre, altså tanker og følelser, eller fortælles der mest om det ydre, altså deres handlinger og dialoger.

 3. Hvordan er fortælletempoet i eventyret? Er det langsomt eller hurtigt? Er der meget dialog, eller springes der hurtigt videre i handlingen?

Personkarakteristik

 1. Hvem er hovedpersonen, og hvem er bipersonerne?

 2. Hvilke karaktertræk og egenskaber har de forskellige personer? Er det fx kun nogle af personerne, som har overnaturlige kræfter og besidder magi?

 3. Hvad får vi at vide om hovedpersonens ydre og indre?

 4. Hvad får vi direkte og indirekte at vide om hovedpersonen?

 5. Hvad får vi at vide om de væsentligste bipersoners ydre og indre?

 6. Hvad får vi direkte og indirekte at vide om de væsentligste bipersoner?

 7. Hvordan er personernes indbyrdes forhold?

 8. Hvordan udvikler personerne sig?

Tid, sted og miljø

 1. Hvilken tid foregår fortællingen i?

 2. Hvor lang tid foregår handlingen over?

 3. Er handlingen fortalt i nutid, fortid eller fremtid?

 4. Hvor foregår handlingen i fortællingen? Er det i en fantasiverden eller i vores almindelige verden med fantasielementer?

 5. Hvilket miljø foregår handlingen i?

Sprog og skrivestil

 1. Hvordan er sproget? Bruges der fx tillægsord, gentagelser, gammeldags sprog eller billedsprog?

 2. Hvilken virkning har de sproglige virkemidler for handlingen?

 3. Hvad siger sproget om fortællingens tid og målgruppe?

 4. Hvordan er sætningskonstruktionerne? Er der mange korte sætninger? Bruger forfatteren meget lange og detaljerede beskrivende sætninger eller lignende?

 5. Hvordan er forfatterens ordvalg? Bruges der fx billedsprog, klicher, ironi eller ordspil?

 6. Hvilke ordklasser anvendes mest i fortællingen?

 7. Er der en sproglig rytme i fortællingen, eller indgår der modsætninger eller gentagelser?

Tema, morale og fortolkning

 1. Hvad er fortællingens vigtigste tema og hvorfor?

 2. Hvilke andre temaer er der i fortællingen?

 3. Hvad er fortællingens morale, og hvordan kommer det frem?

 4. Hvilket syn har fortællingen på vores verden og samfund i dag?

 5. Hvad er realplan, og hvad er billedplan i fortællingen?

 6. Hvad er din fortolkning af fantasyfortællingen?

Perspektivering

 1. Har du læst andre tekster med samme tema, genre eller budskab?

 2. Har du læst andre tekster af samme forfatter?

 3. Har du læst andre tekster fra den samme periode?

 4. Kan du sætte fortællingens tema eller konflikt i forhold til tiden i dag?

 5. Hvad synes du om fortællingen, og kender du til lignende konflikter og problemstillinger som i fantasyfortællingen?

Fantasygenren kan både forgå i en fremtidsverden, vores nutidige verden, en fantasiverden eller i fortiden.

{{{ content }}}