RAP {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

RAP (Rhytm And Poetry) = rytme og poesi. Genren stammer fra fattige amerikanske kvarterer fra 1970’erne.

Der findes flere hovedgenrer inden for RAP:

Praleteksten og nedtursteksten

 • Praleteksten (herunder håne- og ’disseteksten’) er den mest grundlæggende og kendte form, hvor andre nedgøres (’disses’) på baggrund af egne fremragende egenskaber.

 • Nedtursteksten (bekendelsesteksten) er praletekstens modsatte side. Den beretter om ensomheden på toppen, moralske tømmermænd eller negative og depressive følelser.

Den fortællende raptekst, hvor indholdet er:

 • hverdagsbegivenheder

 • episodiske oplevelser, der sættes på formel i omkvædet

 • tematiske og aktuelle, snævre eller konkrete emner

 • erotiske emner

 • om kærlighed – eller tabet af kærlighed

 • hjemstavnsdigtning

Mange raptekster handler om ungdom og identitet og er samfundskritiske. De behandler temaer som racisme, misbrug, vold, social undertrykkelse, sex og kønsroller.

Flow

Den måde, som rapperen fremfører sin tekst på. Man kan kalde det ’en rytmisk tale’. Der er en fast rytme i versene. Rappen kan fremføres håndfast, taktfast, hårdt, nonchalant henkastet, blidt, empatisk eller distanceret. Der bruges ofte et omkvæd – og en hookline, dvs. sangens titellinje, der afslutter alle omkvæd.

Rim

Rim fungerer som mønsterdannelser og punktummer i flowet. Der kan være

 • enkle og funktionelle rim: enderim (parrim og krydsrim) og indrim: folkeskoler anaboler

 • rim, som er opfindsomme og kunstneriske – en klub blandt normale … med Bilkalederpotentiale

 • dobbeltrim: rim med mange stavelser, der rimer - Von Trier/ fobier

 • multirim – hvor man rimer med den samme ordlyd mange gang diller /chiller/ riller

 • bogstavrim – allitteration: Bennys bukser brændte, kø’r med klatten

 • vokalrim – assonans-: en flugt, men det er smukt… man får brugt

Billedsprog

 • Sammenligning skabes ved hjælp af sammenligningsord (som, ligesom) for at konkretisere noget abstrakt eller for at antyde stemninger og følelser. Musikken rykker som klør fem.

 • Metafor Real- og billedplan er smeltet sammen til et udtryk - at drikke hjernen ud.

 • Besjæling Konkrete ting, naturen eller dyr tillægges menneskelige egenskaber

 • Personificering Abstrakte begreber tillægges menneskelige egenskaber

Rappens koder

Et af de mest synlige og særprægede træk ved rap er det særlige brug af 'hip hop lingo' dvs. en indforstået jargon.

I øvrigt kendetegnes rappen – ud over ’hip-hop lingo’ – ved følgende stiltræk

 • almindelig mundtlighed – og mundrethed

 • ordspil og forvrængninger

 • fremmedord og nydannede ord

 • fyord, eder, forbandelser og sjofelheder

 • slang

 • dialekt (hjemstavnsteksterne)

 • ord og passager på udenlandsk

 • modsætninger

 • indforståede henvisninger til andre personer i subkulturen eller til andre rap-tekster

 • forherligelse af subkulturen

{{{ content }}}