Novelle {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Model til en novelleanalyse.

Nævn ganske kort, at genren er en novelle, nævn forfatteren og årstallet for udgivelsen.

  1. Giv et kort handlingsreferat. Hvordan passer titlen til novellens handling?

  2. Komposition – brug berettermodellen! Hvordan er novellen opbygget, hvordan føres man ind og ud af novellen (in medias res / præsentation, cliff hanger / afrunding)?

Hvilken virkning har opbygningen? Er der evt. parallelle handlinger?

  1. Fortæller – jeg eller han/hun fortæller? Hvilken virkning har fortælleren på læseren?

  2. Personer - giv en karakteristik af hovedpersonen: alder, udseende, tanker, opførsel, interesser, job, sprog osv. Beskriv forholdet mellem de vigtigste af personerne.

  3. Miljø og tid - hvilken indflydelse har miljøet og tiden på personerne? Hvor og hvornår udspilles handlingen? Hvor lang tid bevæger handlingen sig over? Er der evt. flash backs?

  4. Sprog – er der interessante metaforer, tidstypisk slang, hverdagssprog, billedsprog, gentagelser? Hvordan effekt skal sproget skabe?

  5. Temaer – fx kærlighed, opbrud, integration, håb, venskab, kriminalitet, fællesskab, livskrise, angst. Hvad er hovedtemaet? Er hovedtemaet interessant i dag / for dig?

  6. Budskab og vurdering - hvad vil forfatteren med novellen (Provokere os? Belyse et emne? Fjerne fordomme? Give os nogen at identificere os med? Overraske os?)?

Hvem er modtagere? Kunne handlingen også have fundet sted fx 10 år frem eller 20 år tilbage i tiden?

  1. Perspektivering - bevæg dig frit ud og snak generelt om paralleller til fx forfatteren, temaet eller budskabet.

Det er ikke sikkert, at alle punkterne passer til din novelle. Brug dem, der passer og find evt. selv på flere, så din analyse bliver sammenhængende. Det er rigtigt godt, hvis du kan gøre analysen flydende, så punkterne ligesom opløses undervejs.

Genrekendetegn for en novelle:

Fortælle.

Formål. At underholde og få læseren til at tænke over det, novellen drejer sig om.

Opbygning og kendetegn:

• Novellen har kun ét handlingsforløb.

• Handlingen strækker sig over kort tid.

• Der er få personer.

• Handlingen udspilles på ét eller få steder.

• Der er en tydelig konflikt, som udvikler sig gennem novellen.

• Begyndelsen kan oplyse om hvem, hvor og hvornår.

• I midten udvikler konflikten sig, ved at der indtræffer vigtige begivenheder – vendepunkter.

• Konflikten når et højdepunkt – klimaks.

• Slutningen kan være åben eller lukket.

Sprog

• Sproget er beskrivende og sanseligt.

• Der er ofte direkte tale.

• Fortælletempoet er lavt ved vigtige begivenheder.

... OG SÅ SKETE DER ... En novelle er en kort, opdigtet fortælling. Handlingen udspiller sig på et enkelt eller et par steder og strækker sig over kort tid. Person galleriet består som regel kun af få personer.

{{{ content }}}