Berettermodellen {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Berettermodellen eller Hollywood-modellen, viser hvordan man kan opnå en god opbygning og spænding i en historie. Den blive set i alle slags medier såsom film, bøger og spil mm.

Berettermodellen er en dramatisk model, som derfor ikke kun følges af film, men også af romaner, noveller og andre dramatiske tekster. Modellen er bygget op ud fra en fortællings dramaturgi og udvikling. Berettermodellen kan både bruges som skrivemodel, men også som analysemodel til film, skønlitterære tekster, tv-serier mv. Den kan inddeles i syv faser:

  1. Anslaget: Det er selve fortællingens begyndelse. Her anslås ofte en stemning, og konflikten præsenteres kort. Man kan vælge at lade anslaget være in medias res. Det vil sige, at man starter midt i fortællingen.

  2. Præsentation: Personerne og deres forhold og konflikter præsenteres her.

  3. Uddybning: Konflikten og personernes forhold uddybes. Der gives ofte en dybere forklaring på baggrunden for konflikten.

  4. Point of no return: Konflikten og personerne er nået til et vendepunkt, hvor man ikke længere kan vende tilbage til normalen. Det betyder, at konflikten er nødt til at blive løst, opklaret eller afsluttet. Personerne udvikler sig ofte meget i denne fase.

  5. Konfliktoptrapning: Konflikten optrappes, og fortællingen bliver mere spændende. Der kan fx opstå forhindringer eller flere konflikter mellem personerne.

  6. Klimaks: Fortællingen og konflikten er nået til et vendepunkt, hvor konflikten løses. Løsningen kan enten være positiv eller negativ.

  7. Udtoning: Konflikten er nu blevet løst, og harmonien kan således etableres, eller historien afrundes.

{{{ content }}}