How to..... {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

En god måde at lave referencer på er, kort fortalt, at du angiver dine kildehenvisninger i opgavens tekst med parenteser umiddelbart efter teksten. Fx: Tekst...... (forfatter, år, side)

Alle kilder der henvises til, skal så stå på kildelisten sidst i opgaven.

Kildelisten skal være opstillet alfabetisk efter forfatterens efternavn efterfulgt af titlen på bogen (eller artiklen, hjemmesiden, billedet osv.), udgivelsessted og år. Denne liste er mere udførlig end den korte reference i parentesen.

Altså: Reference midt i din tekst skrevet i parentes - som man så kan finde uddybende oplysninger om i selve kildelisten sidst i opgaven.

Det er vigtigt, at der anføres et passende antal kildehenvisninger i opgaven, så læseren kan følge med i materialegrundlaget for dermed at kunne "kigge i kortene" og vurdere præstationen.

Bøger

Oplysninger til litteraturlisten findes på bogens titelside (ofte side 2 i bogen, brug ikke bogens forside.)

Relevante oplysninger er

  • Efternavn, fornavn:"Titel på bogen", udgave, forlag, årstal.

Artikler

Artikler fra aviser og tidsskrifter skrives på følgende måde:

  • Kramhøft, Janus: ”Sandheden har jeg overladt til de unge”. I: Information, 18.03.2000 (Artikel)

Internettet

I-Bøger/Artikler/hjemmesider skrives principielt på samme måde som bøger og/eller artikler i tidsskrifter/aviser. Det er vigtigt, at du ikke nøjes med at skrive en internetadresse i din litteraturliste, da dine vejledere og måske censor så skal bruge lang tid på at finde ud af, hvad der står på netop denne adresse.

Kig rundt på hjemmesiden og se, om der ikke findes en forfatter til den tekst, du sidder med. (NB: Man vil helst have tekster med synlige forfattere, så hvis du ikke kan finde en synlig forfatter på hjemmesiden, bør du måske overveje at finde en anden tekst).

I-bøger skrives på følgende måde:

Hjemmesider med forfatter skrives på følgende måde:

Hvis du ikke kan finde en forfatter, fx på Wikipedia, skriver du hjemmesidens navn på som forfatter:

Det er vigtigt at skrive, hvornår du har besøgt hjemmesiden, da tekster på internettet kan ændres løbende. (Derfor kan det også være en god ide, at printe vigtige artikler fra internettet)

Når du anvender hjemmesider, som dit kildemateriale i opgaven, skal du sikre dig, at der er en forfatter til indholdet på hjemmesiden og også gerne, at denne forfatter er en pålidelig kilde. Hjemmesider, der er centrale for forståelsen af opgaven, skal printes ud og vedlægges som bilag til opgaven.

Citater

Hvis man vil citere ordret fra en kilde, anvendes "...". Mellem anførsels-/citationstegnene skrives nøjagtigt det, der står i kilden. Hvis man udelader ord eller sætninger, skal det markeres med (...), der hvor man har udeladt noget. Se fx dette eksempel:

  • Man kan spørge sig selv om, hvorvidt de nævnte grundlæggende, amerikanske værdier overhovedet findes i det USA, vi kender i dag. Følgende citat belyser dette spørgsmål: "The fact that American ideals are only partly out in real life does not diminish their importance. Most Americans still believe in them and are strongly affected by them in their everyday lives." (Kearny, 1984, s. 26)

Billeder

Billeder skrives på følgende måde:

  • Eckersberg, C.W.: ”Balders død”. Malet i 1817, gengivet på siden: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Baldr_dead_by_Eckersberg.jpg. Besøgt den 09/09/2013 (billede)

{{{ content }}}