Synopsis {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Side 1 af synops:

Dansk mundtlig fremstilling FSA

Synopse

Prøveform B

 • Navn:

 • Prøveniveau:

 • Skole og klasse:

 • Fordybelsesområde:

 • Præsentation af prøveoplæg. Titel, årstal, kunstner, anledning:

 • Billede:

 • Begrundelse for valg af prøveoplæg:

 • Underskrift fra lærer og elev.

Side 2 af synops:

 • Disposition for den mundtlige prøve

  • Præsentation af analyse og fortolkningspunkter

  • Angivelse af oplæsningsstykke

  • Præsentation af perspektiveringsområde

 • Evt. kilder.

Prøveoplæg skal vedlægges synopsen og være forsynet med linjenr. Fx 5, 10, 15 osv.

Synopsen afleveres altid i 2 eksemplarer.

Ovenstående er blot et eksempel. Du vælger selv rækkefølgen af punkterne i din disposition, såvel som ordlyd.

_________________________________________________________________________________________________________

Oplæsningsafsnit

Du skal ved prøven læse et tekststykke op, der svarer til cirka en halv normalside. Tekststykke udvælger og begrunder du selv, og det skal være præciseret i synopsen (vedlæg kopi eller angiv side- og linjetal).

Perspektiveringsområder

Tekstopgivelserne for fordybelsesområdet og andre relevante tekster.

Tekstopgivelser

Tekstopgivelserne for fordybelsesområdet.

Kildeliste

Enhver tekst, film eller anden kildetype, du har anvendt i dit arbejde med prøven. Eksempelvis kilde på dit oplæsningsafsnit og anden sekundær litteratur.

______________________________________________________________________________________________

25 min. eksamination incl. karaktergivning

10 min. elevoplæg - samtale

Prøveoplæget skal være 5-10 normalsider

Det er bogstaverne der tælles

1 normalside er 1300 bogstaver

650 bogstaver til oplæsningsstykket

Vurderingskriterierne ved prøveform B omfatter følgende områder:

 • Indsigt i prøveoplæggets indhold og sammenhæng med fordybelsesområdet

 • Analyse og fortolkning ud fra iagttagelser i prøveoplægget

 • Danskfaglige tilgange

 • Perspektivering til fordybelsesområdet, opgivelserne og evt. andet stof

 • Vurdering

 • Disponering af præsentationen

 • Forståeligt og klart sprog

 • Formulering og artikulation

 • Samtalen om det faglige stof

 • Oplæsning

Synopsen SKAL indeholde:

 • en præsentation af prøveoplægget

 • en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet

 • en oversigt over, hvad eleven vil præsentere til den mundtlige eksamen

 • en oversigt over, hvad der perspektiveres til

 • en præcisering af det udvalgte tekststykke

 • elevens eller klassens opgivelser og

 • en oversigt over anvendte kilder

{{{ content }}}