Instagram {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

It og kommunikation

  • Diskuter etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.

  • Viden om kommunikationsetik.

  • Vælg digitale teknologier i forhold til situationen.

  • Viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder.

  • Diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

  • Viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.

Sociale medier

Vi mødes med familie og venner på internettet, hvor vi udveksler billeder, videoer, oplevelser, tanker og nyheder. Det kan fx være Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube eller Facebook.

Vi mødes på nettet

Snakken mellem venner er i høj grad flyttet ud på internettet, hvor den foregår på det, som vi kalder for sociale medier. Betegnelsen dækker over de hjemmesider og digitale værktøjer, vi bruger for at kommunikere online.

På de sociale medier kan vi udveksle holdninger og dele vores oplevelser med andre. Vi kan dele indhold i form af tekst, billeder og videoer, som enten vi selv eller andre har produceret. De sociale medier lægger op til aktiv deltagelse og åbenhed, hvilket er med til at give en fællesskabsfølelse hos brugerne trods afstand i tid og sted.

Børn og unge i front

Selvfølgelig var det børn og unge, der først begyndte at bruge de sociale medier. Her i Danmark blev hjemmesiden Arto en stor succes. Arto startede i 1998 og blev hurtigt Danmarks største onlinefællesskab for børn og unge. På hjemmesiden kunne man chatte, skrive beskeder og dele billeder. Artos popularitet faldt dog, i takt med at Facebook fik flere og flere brugere.

Virksomhederne leger med

Med så mange millioner mennesker samlet på internettet er sociale medier interessante for mange virksomheder, da det giver dem mulighed for at komme direkte i kontakt med både nuværende og potentielle kunder. De sociale medier bliver derfor også brugt som platform for forskellige firmaers markedsføring.

Nyheder

Flere og flere danskere bruger de sociale medier som nyhedskanal. Her skal man være opmærksom på at forholde sig kritisk og sikre sig, at afsenderen bag nyhederne er troværdig, og at nyhederne er sande.

Vi skriver, som vi taler

Når vi skriver på Facebook eller andre sociale medier, er det oftest med udgangspunkt i os selv eller det, der sker omkring os.

Derfor er det oftest personlige beskeder eller beskeder med et personligt indhold. Det smitter af på sproget. For selvom meget af kommunikationen foregår i tekst, minder sproget oftest om den måde, vi snakker på.

Skriftsproget bliver påvirket af vores talesprog. Sætningerne er kortere og skrevet hurtigt, tonen er underforstået, og stilen er mere personlig.

{{{ content }}}