Amenorroe / oligomenorroe {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

DIFFERENTIAALDIAGNOSE

 

ernstig en behandelbaar

niet ernstig of niet behandelbaar

CHROMOSOOMAFWIJKINGEN

- syndroom van Turner (46: X0)

CONGENITALE AFWIJKING GESLACHTSORGAAN

- syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster

- hymen imperforatus

OVERIGE CONGENITALE AFWIJKINGEN

- testiculaire feminisatie (46: XY)

- androgenitaal syndroom

- syndroom van Kallmann

STOORNIS HORMONALE REGULATIE

- syndroom van Cushing

HYPOTHALAME-HYPOFYSAIRE AANDOENING

- macroprolactinoom

- andere tumor

- hypofysebeschadiging

UTERUSAFWIJKINGEN

- syndroom van Asherman

FYSIOLOGISCH

- zwangerschap

- lactatie

- postmenopauze

STOORNIS HORMONALE REGULATIE

- psychische stress

- gewichtsproblematiek

- extreem sporten

- medicatie

- chronische ziekten

- hypothyreoïdie

- diabetes mellitus

HYPOTHALAME-HYPOFYSAIRE AANDOENING

- microprolactinoom

DISBALANS HYPOFYSE-OVARIA

- polycysteus ovariumsyndroom

AANDOENINGEN OVARIA

- primaire ovariële insufficiëntie

ANAMNESE

STAP1: Aard van de klacht

 • Indien primaire amenorroe (=nog nooit gemenstrueerd en minstens 16 jaar), bevraag:

  • ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken (pubis- en okselbeharing, borsten)

 • Indien secundaire amenorroe (=wel eerder gemenstrueerd), bevraag:

  • menarcheleeftijd

  • cyclus: regelmaat, frequentie, duur menstruaties

  • begin en beloop van minder frequent vloeien

  • eerste dag van de laatste menstruatie

STAP2: Fysiologische oorzaken

 • seksuele betrekkingen        -> zwangerschap

 • borstvoeding?                -> lactatie

 • anticonceptiegebruik (depotprogestagenen)?

 • aanwezigheid premenstruele verschijnselen (mastodynie, stemmingsschommelingen) in de dagen voorafgaand aan de incidenteel optredende menstruatie?

 • opvliegers en vaginale droogte    -> overgang

STAP 3: functionele oorzaken

 • gewichtsveranderingen (sterk afgevallen, laag gewicht of wisselend gewicht), eetproblemen

 • psychische stress

 • extreme sportbeoefening

STAP 4: organische oorzaken

 • galactorroe (eventueel opgewekt door autostimulatie of door de partner)   -> hypofyse- of hypothalamustumor

 • neurologische uitval of prikkeling (hoofdpijn, gezichtsvelduitval, braken, nausea,…) -> hypofyse- of hypothalamustumor

 • fertiliteitsproblemen            -> PCOS, …

 • in het verleden chemo-/radiotherapie    -> hypofysebeschadiging, prematuur ovarieel falen

VG 

 • recente partus of curettage (meestal komen menses terug 3 maanden na de bevalling)

 • gynaecologische ingrepen

 • in het verleden behandeld met chemo- of radiotherapie

 • chronische aandoeningen (diabetes, schildklierlijden, Cushing, tbc, nefritis, reumatoïde artritis, cirrose)

 • familiair voorkomen van vrouwen met oligomenorroe, hirsutisme, late puberteit of vroege menopauze

MED

 • chronisch medicijngebruik

  • antipsychotica

  • antidepressiva

  • antihypertensiva

PERS

 • alcoholmisbruik

KLINISCH ONDERZOEK

Algemeen lichamelijk onderzoek

 • Algemene indruk

  • traagheid, lage stem        -> hypothyreoïdie

 • Lengte en gewicht

  • BMI <17            -> functionele amenorroe

  • BMI >30            -> PCOS

 • Bloeddruk

  • rechts-linksverschil        -> syndroom van Turner (door ev. coarctatio aortae)

 • Lichaamsbouw

  • klein postuur, korte brede nek, schildvormige thorax

                -> syndroom van Turner

 • Secundaire geslachtskenmerken

  • borstontwikkeling, pubis- en okselbeharing, ontwikkeling heupen/bekken

        -> chromosoomafwijkingen

 • Huid en beharingspatroon

  • seborroe, versterkte acné, hirsutisme, alopecia androgenetica

                -> PCOS

 • bros haar, myxoedeem    -> hypothyreoïdie

 • Confrontatief gezichtsveldonderzoek

  • gezichtsvelduitval        -> hypofyse- of hypothalamustumor 

Onderzoek vrouwelijk geslachtsorgaan

 • Inspectie externe genitaliën

  • hymen imperforatus

  • clitoris vergroot (LxB>40mm2)->hyperandrogenisme

 • Speculumonderzoek en vaginaal toucher (niet als de vrouw nog maagd is)

  • uterus niet aangelegd        -> hypo- of aplasie

  • vergrote ovaria        -> PCOS

 

AANVULLEND ONDERZOEK

Eenvoudig aanvullend onderzoek

 • zwangerschapstest

    cave: kan valsnegatief zijn bij: extra-uteriene graviditeit

cave: kan valspositief zijn bij: choriocarcinoom, mola hydatidosa, HCG-producerende tumor

 

De volgende onderzoeken komen in aanmerking bij:

 • primaire amenorroe (minstens 16 jaar en nog nooit gemenstrueerd) en normale ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken

 • binnen de 5 jaar na mammaontwikkeling nog geen menstruatie

 • 13 jaar en nog geen mammaontwikkeling

 

Onderzoeken

 • vaginale echoscopie

  • indicaties: 

   • verdenking op PCOS

   • gynaecologisch onderzoek niet conclusief tav bijv. aanwezigheid uterus

 • progestageenbelastingstest: 

  • indicaties: primaire amenorroe (onderscheid tussen org. en funct. oorzaken))

 • bepaling van FSH, oestradiol en prolactine

  • indicaties: 

   • primaire amenorroe

   • verdenking vervroegde menopauze (jonger dan 43 jaar): FSH (>40 U/I), oestradiol (<100 pmol/l)

   • secundaire functionele amenorroe en geen verdenking op prolactinoom: prolactine (pas na een jaar bepalen)

   • verdenking macroprolactinoom: prolactine (stijging: minstens x15)

   • verdenking microprolactinoom: prolactine (lichte tot matige stijging)

 • TSH:    

  • indicaties:

   • verdenking hypothyreoïdie

   • galactorroe

   • hyperprolactinemie

 • bloedglucose en serumlipiden: 

  • indicaties:

   • glucose-intolerantie en metabool syndroom opsporen indien PCOS is vastgesteld

 • serumtestosteron

  • indicaties:

   • verdenking PCOS

   • verdenking androgeenproducerende tumor

 • LH-spiegels

  • indicaties:

   • verdenking PCOS

 

Verwijzen naar gynaecoloog (of kinderarts, <16 jaar)

 • begin mammaontwikkeling voor 10 jaar + nog geen menstruatie binnen 5 jaar

 • 13 jaar + geen mammaontwikkeling

 • 14 of 15 jaar + primaire amenorroe + abnormale lengtegroei, habitus of secundaire geslachtskenmerken

 • 16 of 17 jaar + primaire amenorroe + negatieve progestageenbelastingstest

 • >18 jaar + primaire amenorroe

 • aanwijzingen PCOS + kinderwens

 • aanwijzingen syndroom van Asherman

 • kinderwens + aanwijzingen vroegtijdige overgang 

 • kinderwens + tweemaal hoge prolactinewaarde (niet tgv geneesmiddelen) 

 • kinderwens + functionele amenorroe die na jaar nog niet hersteld is

 • functionele amenorroe die na 2 jaar nog niet hersteld is

 

Complex aanvullend onderzoek

 • gezichtsveldonderzoek:

  • indicaties: verdenking hypofyse- of hypothalamustumor + afwijkend gezichtsveldonderzoek

 • MRI   

  • indicaties: verdenking hypofyse- of hypothalamustumor

 • chromosoomonderzoek

  • indicaties: verdenking syndroom van Turner, verdenking testiculaire feminisatie

 • gericht hormonaal onderzoek

  • verdenking syndroom van Cushing

{{{ content }}}