Visusdaling, geleidelijk {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

DIFFERENTIAALDIAGNOSE

ernstig en behandelbaar

niet ernstig of niet behandelbaar

HOORNVLIES:

- hoornvliesbeschadiging of -ontsteking

VOORSTE OOGKAMER:

- geslotenhoekglaucoom

UVEA EN VAATVLIES

- melanoom van de choroidea

NETVLIES:

- maculadegeneratie

- retinopathie (al of niet door diabetes mellitus)

NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

- cerebrale aandoeningen

REFRACTIEAFWIJKINGEN

HOORNVLIES

- keratoconus

UVEA EN VAATVLIES:

- uveïtis

- lens

- cataract

- diabetes mellitus

NETVLIES:

- retinitis pigmentosa

NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN:

- opticusatrofie

 

ANAMNESE

WW

 • Wat ziet u minder scherp: dichtbij, veraf of allebei?

  • bijziendheid (=in de verte niet goed zien)   -> myopie, cataract

  • verziendheid (=dichtbij niet goed zien)    -> hypermetropie, presbyopie

  • noch dichtbij noch veraf goed zien        -> astigmatisme (jongeren)    -> cataract, maculadegeneratie (ouderen)

 • Is er een afwijking in het gezichtsveld? (vaak niet opgemerkt door patiënt)

  • centraal niet goed meer zien, perifeer wel            -> macula-afwijkingen

  • hemianopsie of kwadrantanopsie           -> cerebrale aandoening (tumor)

  • kokerzien        -> retinitis pigmentosa, eindstadium glaucoom

KK

 • Is de mate van slechtziendheid wisselend?

  • wisselend        -> beginnende of slecht geregelde diabetes

  • vooral wanneer de ogen vermoeid zijn    -> onvoldoende gecorrigeerde hypermetropie

VV

 • Zijn er veranderingen in het beeld dat men ziet?

  • kleuren fletser        -> cataract, macula-afwijkingen

  • halo’s (=gekleurde ringen rondom lichtpunten)            -> cornea-oedeem, acuut glaucoom

  • metamorfopsie (=vertekeningen van het beeld, rechte lijn die vervormt)            -> maculaoedeem, choroideamelanoom

  • vergroting of verkleining van het beeld            -> macula-afwijkingen

  • centraal scotoom    -> macula-afwijkingen

  • scheefzien        -> astigmatisme

 • Wordt de visus beïnvloed door omstandigheden?

  • visus wordt waziger door lichtinval (vb. laagstaande zon, lampen tegenliggers) -> cataract, cornealittekens

  • nabeelden ontstaan na kijken in licht            -> maculadegeneratie

  • beter zien in schemer    -> maculadegeneratie

  • slechter zien in schemer            -> cataract

  • slecht zien verergert in het donker            -> retinitis pigmentosa

 • Is er sprake van dubbelzien?

  • met één oog        -> astigmatisme, cataract, subluxatie lens (indien acuut)

  • met twee ogen    -> oogspierparese, ruimte-innemend proces in de orbita, intoxicatie, bijwerking geneesmiddelen

  • wazige dubbelcontour    -> refractieafwijkingen, mediatroebeling

VGG 

 • oogheelkundige voorgeschiedenis

  • sterke myopie         -> macula-afwijkingen

  • sterke hypermetropie    -> glaucoom

 • diabetes

  • beginnende of ontregelde diabetes    -> tijdelijk wisselend verminderde visus

  • langer bestaande diabetes    -> retinopathie, cataract, glaucoom

 • syndroom van Down    -> keratoconus, cataract, strabisme, ernstige myopie

MED

 • parasympaticolytica        -> wazig zicht

 • antidepressiva            -> wazig zicht

 • corticosteroïden        -> glaucoom, cataract

PERS

 • negroïde ras            -> glaucoom

KLINISCH ONDERZOEK

Inspectie uitwendige oog

Fundusreflexen

Gezichtsveldonderzoek

 

 

AANVULLEND ONDERZOEK

Eenvoudig aanvullend onderzoek

 • visusbepaling

 • visusbepaling door refractioneren

 • stenopeïsche opening

 • Amsler-kaartje

 • oogdrukmeting

 

Complex aanvullend onderzoek

 • spleetlamp

 • indirecte funcoscopie

 • uitgebreid gezichtsveldonderzoek

{{{ content }}}