Visusdaling, acuut {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

DIFFERENTIAALDIAGNOSE

ernstig en behandelbaar

niet ernstig of niet behandelbaar

glasvochtbloeding

netvliesloslating

vaatafwijking:

- afsluiting arteria centralis retinae

- afsluiting vena centralis retinae

- amaurosis fugax

- ischemische opticusneuropathie

- hemianopsie door cerebrovasculair accident

neuritis van de n.opticus

blindheid als conversie

 

ANAMNESE

WW

 • Eén of beide ogen?

  • één oog    -> oculaire oorzaak

  • beide ogen    -> probleem op niveau van chiasma opticum of in hersenweefsel

 • Hoe acuut trad de blindheid op?

  • ontstaan in enkele minuten-> arteriële afsluiting, glasvochtbloeding, amaurosis fugax, soms ook netvliesloslating

  • progressief in enkele uren (tot dagen)    -> netvliesloslating, neuritis optica

  • progressief in enkele dagen    -> trombose v. centralis retinae

 • Duur?

  • enkele seconden of minuten-> amaurosis fugax

VV

 • Waren er voortekenen?

  • lichtflitsen    -> netvliesloslating

  • gordijn dat dichtgaat, berg die oprijst    -> netvliesloslating

  • gordijn dat naar beneden zakt    -> amaurosis fugax

  • zwarte vlekken    -> glasvochtbloeding

  • scotoom    -> neuritis optica

 • begeleidende verschijnselen?

  • lichte pijn achter het oog tijdens bewegen    -> neuritis optica

  • hoofdpijn, vooral eenzijdig    -> arteriitis temporalis

VGG 

 • familiair voorkomen    -> netvliesloslating

 • cataractoperatie    -> netvliesloslating

 • hoge myopie        -> netvliesloslating

 • verhoogde oodruk    -> trombose v. centralis retinae

 • hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes    -> vaatafwijking, glasvochtbloeding

 • atriumfibrilleren    -> amaurosis fugax

 • arteriitis temporalis, polymyalgia rheumatica-> afsluiting a.centralis retinae

 • MS            -> neuritis optica

MED

 • ontregeling antistolling -> glasvochtbloeding

 • visusdaling als bijwerking van medicatie:

  • tuberculostatica

  • sildenafil

  • anticholinergica

KLINISCH ONDERZOEK

Pupilreactie

 • directe pupilreflex 

  • afwezig    -> arteriële vaatafsluiting

  • vertraagd    -> veneuze vaatafsluiting

  • intact        -> netvliesloslating, glasvochtbloeding

 • indirecte pupilreflex = swinging flashlight = Marcus Gunn

  • RAPD (bij belichting van niet-ziende oog ontstaan beiderzijds pupilverwijding)       -> neuritis optica

Fundusreflex: oog verlichten op ca 30cm van de patiënt en kleur van pupil beoordelen

 • egaal rood        -> neuritis optica, amorausis fugax

 • zwart            -> glasvochtbloeding

 • beweeglijke zwarte vlekken op rode achtergrond    -> beginnende glasvochtbloeding

 • rood met grijs        -> netvliesloslating

 • rood vlekkerig        -> veneuze afsluiting

 

Gezichtsveldbepaling

 

AANVULLEND ONDERZOEK

Eenvoudig aanvullend onderzoek

 • Oog: 

  • visusonderzoek: Snellen, vingers tellen

  • fundoscopie

  • Amsler-kaartje

   • centraal scotoom    -> neuritis optica

  • Gezichtsveldonderzoek

  • Kleurenzien

   • verstoord        -> neuropathie n. opticus

 • Cardiovasculair onderzoek: bloeddrukmeting, pols, hartauscultatie, auscultatie a.carotis

Complex aanvullend onderzoek

 • Ultrasonografie

 • Fluorescentieangiogram

 • MRI: om bij neuritis optica na te gaan of MS

{{{ content }}}