Schouderklachten {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

DIFFERENTIAALDIAGNOSE

ernstig en behandelbaar

niet ernstig of niet behandelbaar

GEREFEREERDE PIJN

- myocardinfarct

- diafragmaprikkeling

° maagperforatie

° EUG

- longembolie

MALIGNITEIT

- longtoptumor

- botmetastase

AANDOENINGEN GEWRICHT:

- subacromiaal:

° bursitis

° tendinitis rotatorenmanchet

- frozen shoulder

- artrose

- reumatoide artritis

- instabiliteit schoudergewricht

FUNCTIESTOORNISSEN

- aandoeningen CWK:

° artrose

° hernia

GEREFEREERDE PIJN

- angina pectoris

SYSTEEMZIEKTEN

- polymyalgia reumatica

ANAMNESE

WW

 • Waar zit de pijn precies?

  • bijkomende nekklachten

 • Ontstaan: plots of geleidelijk aan?

  • plots (en in combinatie met thoracale druk en dyspneu) -> hartinfarct,longembolie

 • Wanneer/hoe is de pijn ontstaan?

  • trauma?         -> fractuur, luxatie, cuffractuur

  • overbelasting in de sfeer van werk of vrijetijdsbesteding?

 • Hoe lang bestaat de pijn?

  • langdurig bestaande schouderklachten -> slechtere prognose

 • Hoe was het beloop van de klachten?

 • afwijkend beloop    -> extrinsieke aandoening

 • Is er nachtelijke pijn?

  • nachtelijke pijn en slaapstoornissen     -> ontsteking

KK

 • Hoe heftig is de pijn?

 • Wat wordt in het dagelijkse leven als hinderlijk ervaren en in welke mate?

 • Is alleen liggen op de aangedane zijde pijnlijk of doet het altijd pijn? 

  •  alleen liggen op aangedane zijde pijnlijk -> lichte tot matige pijnklachten

VV

 • Andere klachten?

  • druk op de borst, kortademigheid -> longembolie, hartinfarct

  • buikpijn         -> maagperforatie, EUG (gerefereerde schouderpijn) 

  • andere gewrichts- of spierpijnklachten -> systeemziekte (reumatoide artritis, polymyalgia rheumatica) 

  • gewichtsverlies, malaise, koorts -> infectie (septische artritis) of maligniteit (botmetastase)

  • uitstraling naar de arm of naar de hand met tintelingen -> cervicale HNP nekklachten

 • Beïnvloedende factoren

  • Wat lokt de pijn uit?

  • Pijn bij bewegen of bij rust? 

   • pijn bij bewegen    -> ontsteking/irritatie van de glenohumerale structuren

VG 

 • maligniteit            -> metastase

 • systeemziekten

 • diabetes            -> frozen shoulder

 • schouder al eens uit de kom geweest? traumatisch of atraumatisch?

PERS

 • Wat voor werk doet u

ALARMSIGNALEN

 • trauma                -> fractuur, luxatie, cufruptuur

 • acuut ontstane schouderpijn + thoracale druk of dyspneu  -> myocardinfarct, longembolie

 • schouderpijn + buikpijn        -> maagperforatie, EUG

 • meerdere gewrichts- of spierpijnklachten    -> reumatoïde artritis, polymyalgia reumatica

 • gewichtsverlies, malaise, koorts    -> infectie (septische artritis), maligniteit (botmetastase)

 • uitstraling in de arm of naar de hand met tintelingen  -> cervicale HNP

KLINISCH ONDERZOEK

Locomotrisch onderzoek

 • inspectie en palpatie schouder

  • pijnlijk acromio-claviculair gewricht    -> irritatie/ontsteking van het AC-gewricht

 • bewegingsonderzoek schouder: vooral abductie en exorotatie zijn van belang:

  • actieve abductie pijnlijk    -> ‘painful arc’ wegens impingement (rotatorencufftendinitis, bursitis)

  • actieve abductie onmogelijk, passieve abductie mogelijk    -> cuffruptuur

  • passieve exorotatie beperkt    -> aandoening van het glenohumerale gewricht

  • exorotatie onmogelijk    -> geluxeerde schouder

  • abductie tegen weerstand pijnlijk    -> pees M.supraspinatus

  • exorotatie tegen weerstand pijnlijk    -> pees M. infraspinatus

  • endorotatie tegen weerstand pijnlijk    -> pees M. subscapularis

 • specifieke tests

  • Speed-test pijnlijk    -> mogelijk labrumletsel

  • Hawkin            -> inklemming subacromiale structuren

  • apprehensietest

  • relocatietest

 • bewegingsonderzoek cervicale wervelzuil: anteflexie, retroflexie, rotatie, lateroflexie

 

Neurologisch onderzoek: indien dermatoomgebonden pijn, uitgelokt door nekbewegingen

 • spierkracht, sensibiliteit en reflexen

 

AANVULLEND ONDERZOEK

Eenvoudig aanvullend onderzoek

 • Bloedonderzoek: CRP/BSE (bij verdenking op onderliggende systeemziekte of septische artritis)

 • RX: heeft in beginfase weinig toegevoegde waarde, aan te vragen bij aanhoudende klachten of afwijkend beloop

 

Complex aanvullend onderzoek

 • Echo: indien verdenking volledige cuffruptuur

 • MR: indien verdenking partiële cuffruptuur, afwijkingen labrum

 • CT: indien verdenking volledige cuffruptuur, occulte fractuur (Hill-Sachs-laesie)

{{{ content }}}