Pijnlijke mictie {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

DIFFERENTIAALDIAGNOSE

ernstig en behandelbaar

niet ernstig of niet behandelbaar

AANLIGGENDE ORGANEN

- PID

- tumor

- appendicitis

NIEREN

- pyelonefritis

BLAAS

- cystitis

- interstitiële cystitis

- radiatiecystitis

URETHRA

- SOA

- manipulatie

- urolithiasis

- aspecifiek

AANLIGGENDE ORGANEN

- vaginitis

- balanitis

- prostatitis

- epididymitis

- appendicitis

PSYCHOGEEN

 

ANAMNESE

WW

 • Waar heeft u precies pijn?

  • flank en buik        -> pyelonefritis

KK

 • Hoe erg is de pijn?

VV

 • andere klachten:

  • pollakisurie (frequente mictie in kleine hoeveelheden) + pijnlijke mictie         -> cystitis

  • urge-klachten (aandrang om direct de blaas te legen) + pijnlijke mictie            -> cystitis

  • hematurie + pijnlijke mictie            -> cystitis

  • hematurie maar geen pijnlijke mictie           -> urinestenen, maligniteit

  • koorts en algemeen ziek-zijn            -> pyelonefritis

    VROUWEN:

 • vaginale irritatie/afscheiding            -> vaginitis, allicht geen cystitis

 • pijn tijdens of na het vrijen            -> vaginitis, SOA

 • kan u de plas goed ophouden

 • kan u goed uitplassen of heeft u het gevoel dat er urine achterblijft na het plassen      -> cystitis tgv urineresidu

 • zwaar gevoel in de vagina, alsof er iets naar buiten komt            -> descensus uteri, cystokèle, urethrokèle

 • vaginale droogheid    -> postmenopauzale slijmvliesatrofie 

    MANNEN:

 • branderig, geïrriteerd gevoel bij het plassen           -> SOA

 • afscheiding uit de penis           -> SOA

 • pijn in de balzak of in het kruis            -> prostatitis

 • pijn in de lies of laag in de buik            -> prostatitis

 • pijn bij ejaculatie, seksuele klachten            -> prostatitis

 • zwakkere straal, minder goed kunnen uitplassen, moeilijk te bedwingen aandrang, frequente mictie, urine-incontinentie bij oudere man            -> UWI tgv bemoeilijkte afvloed

VG 

 • cystitis                -> cystitis

 • cystitis op kinderleeftijd    -> anatomische afwijking urinewegen

 • operaties in kleine bekken    -> anatomische afwijking urinewegen

 • afwijkingen aan nieren/blaas    -> reflux

 • doorgemaakte SOA        -> afvloedproblemen => infectie

 • blaaskatheter            -> urethrastrictuur

 • gecompliceerde partus    -> descensus uteri, cystokèle

 • diabetes mellitus        -> infectie

 • bestraling bekken        -> schade blaasepitheel => recidiverende cystitis

MED

 • immunosuppressiva        -> infectie

PERS

 • onbeschermd seksueel contact, contact met nieuwe partner, partner met klachten

                -> SOA

 • gebruik van condoom met spermicide middelen

                -> urineweginfectie

KLINISCH ONDERZOEK

is niet nodig bij: 

 • vrouwen met 1e maal klachten cystitis + bevestiging diagnose bij urine-onderzoek

is wel nodig bij:

 • mannen

 • kinderen

 • recidiverende UWI (>3x / jaar)

 • tekenen van weefselinvasie (koorts, rillingen, algemeen ziek zijn)

 • patiënten met bekende afwijking aan nieren of urinewegen, verminderde weerstand of verblijfskatheter

 

Algemene indruk

 • algemeen ziek zijn, (braken), verhoogde temperatuur                -> (pyelo)nefritis, acute prostatitis

 • shockverschijnselen        -> urosepsis

 • dehydratieverschijnselen     -> dehydratie

 • bewegingsdrang        -> niersteenkoliek

 

Onderzoek abdomen

 • percussie blaas        -> urineretentie

 • onderzoek abnormale zwellingen in de buik        -> druk van tumor/zwangerschap op UW, obstipatie (kind)

 • peritoneale prikkeling        -> appendicitis

 • nierslagpijn            -> pyelonefritis, niersteen

 

Gynaecologisch onderzoek

 • rode vagina            -> vaginitis, vulvitis

 • droog, bleek, gemakkelijk bloedend vaginaslijmvlies

                -> postmenopauzale slijmvliesatrofie

 • uitpuilende zwelling bij valsalva of in staande houding

                -> descensus uteri, cystokèle, urethrokèle

 • vaginaal toucher uterus en adnexen

                -> myoom, tumor

Onderzoek bij de man

 • inspectie glans         -> phimosis, balanitis

 • uitvloed uit de penis

 • laesies zichtbaar        -> lues, herpes genitalis

 • pijnlijke palpatie epididymis + roodheid scrotum    -> epididymitis

 

AANVULLEND ONDERZOEK

Eenvoudig aanvullend onderzoek

 • Nitriettest: cave: hoge specificiteit maar lage sensitiviteit omdat niet alle bacteriën nitriet produceren (grampositieven niet); bij een negatieve test dus verder onderzoek (sediment of dipslide)

 • Leukotest: cave: hogere sensitiviteit dan nitriettest, maar kan valspositief zijn (bij contaminatie vanuit vagina, urethritis, koortsende ziekten)

 • Erytrocytentest        -> UWI, urinesteen

 • Urinesediment

 • Dipslide = semikwantitatieve kweek: plaatje met voedingsmedium wordt in urine gedoopt en 18u in broedstoof gestopt; vervolgens schat men aantal kolonies per ml urine adhv afbeelding

 • Urinekweek: > 105 bacteriën per ml = UWI, indicatie:

  • kinderen

  • mannen

  • zwangeren

  • patiënten uit een risicogroep (DM, verminderde weerstand, afwijkingen urinewegen, neurologische blaasstoornissen, katheter + tekenen van weefselinvasie, koorts, falen van twee blind ingezette behandelingen, patiënten met antibioticaprofylaxe)

 • Mictiedagboek: levert informatie over plaspatroon, blaascapaciteit

  • wordt genoteerd door patiënt: vochtintake, frequentie van mictie, hoeveelheid urine, urine-incontinentie

 • SOA-onderzoek

  • bij de man:

   • indicatie: urethritisklachten 

   • test: eerstestraalsurine ochtendplas voor onderzoek naar Chlamydia

  • bij de vrouw:

   • indicatie: persisterende mictieklachten zonder aangetoonde blaasontsteking

   • test: vulvovaginale swab

 • Bloedonderzoek: zelden geïndiceerd

  • vermoeden van groot residu of urineretentie: bepaal plasmacreatinine

  • vermoeden van appendicitis: bepaal BSE of CRP

 

Complex aanvullend onderzoek

 • Echografie nieren en blaas

  • indicatie: 

   • verdenking urinesteenlijden

   • bepaling vorm, ligging en grootte van nieren en blaas

 • RX abdomen

  • indicatie: verdenking urolithiasis wanneer op echo geen steen is waargenomen

 • CT abdomen

  • indicatie: verdenking urolithiasis wanneer op echo en RX geen steen is gezien

 • Functieonderzoek naar blaasontledigingsstoornissen: uroflowmetrie, urodynamisch onderzoek, mictiecysto-urethrografie, retrograad urethrogram

 • Cystoscopie

 • Echografie prostaat

{{{ content }}}