Flash Sale {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

9h: bật icon flash sale

10h:

 • bật giới hạn 1sp

 • thông báo giỏ hàng chỉ tối đa 1 sp khi flash sale

 • ẩn dòng ship miễn phí ở trang cart

 • tắt cart pop up

10h30-10h45: bắt đầu sale + cache (nhân xem khi nào bên HRV báo là bắt đầu cache, thường là từ 10h45)

 • kiểm tra:

  • mua hàng đc

  • mua tối đa 1 sp, khi đã có sản phẩm nếu giỏ đã có sp thì check có dòng "Giỏ hàng tối đa 1sp khi flash sale" hay không

  • phí ship đúng 20k khi vào trang checkout

  • tạo thử 1 đơn với tên TEST để coi vào hệ thống có đúng ko: giá phải 220k = 200k + ship 20k

 • nếu bị lỗi, check bên HRV xem có cần xóa app combo hay không. Nếu phải xóa...pm a + a tuấn nhanh để xóa, chỉ có a tuấn mới xóa đc thôi...

13h30:

 • mở lại 2sp

 • cái thông báo giỏ hàng tối đa sửa lại

 • cho lại dòng ship miễn phí ở trang cart

 • ẩn trang flash sale + icon flash sale

 • mở cart pop up

{{{ content }}}